เที่ยวเอลซัลวาดอร์

อเมริกากลาง Central America

เอลซัลวาดอร์ (El Salvador) หรือชื่อทางการ สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ (สเปน: República de El Salvador) เป็นประเทศในแถบอเมริกากลาง มีเมืองซานซัลวาดอร์ เป็นเมืองหลวง

เอลซัลวาดอร์เป็นประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมมากที่สุดในภูมิภาค

ประเทศเอลซัลวาดอร์ได้ยกเลิกสกุลเงินโกลอนและเปลี่ยนมาใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแทนในปี ค.ศ. 2001

หาด La Libertad beach

ทะเลสาบ Coatepeque lake

Costa del Sol

El Tunco

El Zonte

El Zonte

ภูเขาไฟ Izalco

Tazumal mayan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *