เกาะซาโอนา (Saona Island) สาธารณรัฐโดมินิกัน

หมู่เกาะแคริบเบียน Caribbean

เกาะซาโอนา (Saona Island) เป็นเกาะเขตร้อนตั้งอยู่ไม่ไกลจากแผ่นดินใหญ่ทางปลายทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐโดมินิกัน

เกาะซาโอนาเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติโกตูบานามา (Parque Nacional Cotubanamá) เป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากชาวโดมินิกัน

 

เกาะซาโอนามีหาดทรายที่โด่งดังและปรากฎอยู่ในภาพยนตร์และโฆษณาหลายเรื่อง ที่นำเสนอในลักษณะเกาะร้าง

 

ข้อมูลอ้างอิง
https://th.wikipedia.org/wiki/เกาะซาโอนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *