หลุดเข้าไปในโลกอารยธรรมขอมพันปี ที่ นครวัด

Cambodia - กัมพูชา

ศาสนสถานหินทรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก คงเป็นที่ไหนไปไม่ได้ ถ้าไม่ใช่นครวัด (Angkor Wat)ประเทศกัมพูชา นครวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายคริสศตวรรษที่ 12 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2  ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของเมืองเสียมราฐ (หรือเสียมเรียบ) เพื่อเป็นเทวลัยอุทิศแก่พระวิษณุ เทพการรักษาแห่งศาสนาฮินดู จนต่อมาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จึงได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธ ศิลปะที่ใช้ในการสร้างเป็นศิลปะรูปแบบคลาสสิคอย่างเฉพาะ ที่มีชื่อเรียกว่า “ศิลปะนครวัด” เป็นการนำสถาปัตยกรรมเขมรผสมผสานกัน มีพระปรางค์ 5 ยอดทรงภูเขา สร้างให้เหมือนกับเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นที่สถิตของทวยเทพในศาสนาฮินดู ตัวปราสาทประกอบด้วยระเบียงคดทั้งหมด 3 ชั้น ที่มีภาพสลักเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เรื่องราวจากวรรณคดีเรื่องรามายณะ รูปแกะสลักที่มีชื่อที่สุด คือรูปแกะสลักการกวนเกษียรสมุทและรูปแกะสลักนางอัปสร 1,796 นาง ซึ่งมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกัน

ด้านนอกของปราสาทมีคูน้ำล้อมรอบเป็นทางยาว และยังมีบ่อน้ำกลางปราสาทขนาดใหญ่เพื่อใช้ประกอบพิธีตามความเชื่ออีกด้วย

เพียงก้าวเข้าในบริเวณของนครวัด คุณจะเหมือนหลุดเข้าไปในโลกอารยธรรม ช่วงเวลาที่อาณาจักรขอมยังเรืองอำนาจ นึกไม่ออกเลยว่า ปราสาทนครวัดแห่งนี้จะเคยสวยงามเพียงใด เพราะแม้เหลือเพียงซากอิฐหินทรายเก่าแก่เช่นในปัจจุบันก็ยังคงงดงามเหมือนเทพวิษณุลงมาสรรค์สร้างเอง ถ้าหากมาชมนครวัดในช่วงพระอาทิตย์กำลังขึ้นยามเช้า ทอแสงผ่านยอดพระปรางค์ของปราสาท คุณจะประทับใจกับภาพตรงหน้าจนละสายตาไม่ได้ ไม่แปลกเลยที่นักท่องเที่ยวต่างมุ่งเดินทางมาตั้งแต่เช้ามืดเพื่อจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นที่นี่สักครั้ง สมดังคำล่ำลือที่ว่า “You must see Angkor Wat before you die”

นอกจากนี้  นครวัด ยังกลายมาเป็นสัญลักษณ์บนธงชาติของประเทศกัมพูชาเพื่อแสดงถึงสันติภาพและศาสนา

การเดินทางไปนครวัด ไม่มีรถประจำทางเข้าไปถึง จึงควรใช้รถตุ๊กตุ๊ก ซึ่งมาบริการทั่วไปในเมืองเสียมราฐ หรือรถแท็กซี่เพื่อไปนครวัดจะสะดวกกว่า เนื่องจากภูมิอากาศของประเทศกัมพูชาค่อนข้างร้อนแห้ง ช่วงที่เหมาะสมกับการมาท่องเที่ยวคือช่วง ธันวาคม – มกราคม ซึ่งอากาศร้อนน้อยที่สุด

ตั๋วเข้าชมปราสาทต่างๆ โดยเหมาซื้อเป็น ตั๋ว 1 วัน ราคา 37 USD (1,180 บาท), 3 วัน ราคา 62 USD (1978 บาท) และ 7 วัน ราคา 72 USD (2297 บาท ) ซื้อได้ที่ ticket center เปิดขายบัตรตั้งแต่ 5.00 – 17.30 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *