“นครวัด” ภาพมุมเดียวกัน ก่อนวิกฤตโควิด-19 กับภาพปัจจุบัน

Cambodia - กัมพูชา

ภาพประชาชนและนักท่องเที่ยวถือร่มเดินชมความสวยงามของ นครวัด ในเมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2562

Angkor Wat temple in Siem Reap province, Cambodia / AFP /
กับรูปนักท่องเที่ยวไม่กี่คนในมุมเดียวกันเมื่อวันที่ 5 มี.ค.2563