สักการะวัดพระเขี้ยวแก้ว มหามงคลชีวิต ณ ดินแดนแห่งศรัทธา

Srilanka - ศรีลังกา

เมื่อพระพุทธศาสนาแผ่ขยายมาถึงศรีลังกา เมื่อ 1,700 ปีก่อน พระเขี้ยวแก้วหรือพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้าก็ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ทีศรีลังกา และนับแต่นั้น พระบรมสารีริกธาตุนี้ก็เป็นสมบัติชาติชิ้นสำคัญแห่งศรีลังกา เป็นมหามงคลสูงสุดที่ควรมาเคารพสักการะบูชา

วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบกัณฏิ เมืองกัณฏิ อดีตเมืองหลวงของประเทศศรีลังกา สร้างโดยพระเจ้าวิมลธรรมสุริยะที่ 1 พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์สุดท้ายของศรีลังกา เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเขี้ยวเบื้องต่ำขวาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลังกา ที่ถูกอัญเชิญมาโดยเจ้าหญิงเหมมาลา ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 9 ชาวศรีลังกาต่างถวายเคารพต่อพระทันตธาตุอย่างสูงสุด โดยเชื่อกันว่าหากพระเขี้ยวแก้ว ถูกนำออกนอกเกาะลังกาแล้ว จะนำภัยพิบัติมาสู่ประเทศศรีลังกา  ความล้ำค่านี้ทำให้เมืองกัณฏิได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโก

เนื่องด้วย พระเขี้ยวแก้วนี้ เป็นพระทันตธาตุเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการรับรองและตราประทับว่าเป็นของจริง ทำให้พระเขี้ยวแก้วถูกประดิษฐานอย่างเข้มงวดในพระสถูปประดับอัญมณีขนาดใหญ่ซ้อนกันหลายชั้น ภายในพระคันธกุฎีวิหารที่มีการรักษาความปลอดภัย

ในราวเดือนสิงหาคมของทุกปี จะพิธีกรรมอันยิ่งใหญ่สมโภชพระเขี้ยวแก้ว เป็นงานเฉลิมฉลองประจำปีที่สวยงามและน่าสนใจสำหรับนักเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองกัณฏี ที่จะได้ชมริ้วขบวนฟ้อนรำ ประดับประดาอย่างงดงาม และมีการแสดงละเล่นพื้นเมืองที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน

ระบบขนส่งมวลชนของศรีลังกายังไม่แน่นอน และเดินทางลำบาก แนะนำรถรับจ้างซึ่งมีอยู่ทั่วไป จะทำให้คุณถึงที่หมายโดยสะดวกมากกว่า

วัดมีเวลาเปิดให้เข้าชมตลอดทุกวันเวลา 05.00-20.00 น. แต่เวลาที่เปิดให้สักการะพระเขี้ยวแก้วจะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ เวลา 05.30-07.00 น., 09.30-11.00 น., 18.30-19.45 น. โดยมีค่าเข้าชม 1,500 RS หรือ 375 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *