เที่ยว-ชม เมืองโปขรา ประเทศเนปาล

Nepal (เนปาล)

โปขรา (Pokhara) หรือชื่อเต็มว่า มหานครโปขรา เลขนาถ เป็นมหานครในประเทศเนปาล เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองรองจากกรุงกาฐมาณฑุ เมืองหลวงของประเทศ

โปขราเป็นเมืองหลวงของจังหวัดคัณฑกีประเทศ และเป็นเมืองศูนย์กลางของอำเภอกาสกี เดิมโปขรามีสถานะเป็นเทศบาล แต่ต่อมามีการยุบรวมเมืองโปขรากับเมืองเลขนาถจัดตั้งเป็นมหานครโปขราในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

โปขราตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกและห่างจากกาฐมาณฑุ 200 กิโลเมตร ทางตอนใต้ของเมืองตั้งอยู่บนความสูง 827 เมตรจากระดับน้ำทะเล ส่วนทางตอนบนของเมืองมีความสูง 1,740 เมตรจากระดับน้ำทะเล

โปขราถือเป็นเมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวของเนปาล เพราะเป็นฐานสำหรับนักปีนเขาที่จะเดินทางเข้าไปในเขตอนุรักษ์อันนปูรณะบนเทือกเขาหิมาลัย และเมืองนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนทหารกุรข่าชั้นสูงจำนวนมาก

 

อ้างอิง
https://th.wikipedia.org/wiki/โปขรา


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com