เที่ยว-ชม จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ ประเทศเนปาล

Nepal (เนปาล)

จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ (Kathmandu Durbar Square) มีชื่อสันสกฤตว่า วสันตปุรทรวารเกษตร หน้าพระราชวังเก่าของอดีตราชอาณาจักรกาฐมาณฑุ เป็นหนึ่งในสามจัตุรัสดูร์บาร์ในหุบเขากาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ทั้งหมดเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโก

จัตุรัสกาฐดูร์บาร์มีสถาปัตยกรรมและงานฝีมือของช่างชาวเนวาร์อายุหลายร้อยปี แต่อาคารหลายแห่งเสียหายจากแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2015 ส่วนวังในจัตุรัสนั้นย้ายมาจากที่เดิม คือ จัตุรัสทัตตาเตรยะ (Dattatreya)

จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์เคยเป็นที่ตั้งวังมัลลกษัตริย์และศาหกษัตริย์ซึ่งครองอำนาจอยู่ในบริเวณนั้น ทั้งยังมีลานซึ่งประกอบด้วยชานชาลาและวัดมากมาย ลานนั้นชื่อว่า หนุมานโธคา (Hanuman Dhoka) ตั้งชื่อตามรูปปั้นหนุมานที่อยู่ตรงทางเข้าวัง

 

 

 

อ้างอิง
https://th.wikipedia.org/wiki/จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com