มหาเจดีย์โพธินาถ ดวงตาเห็นธรรมแห่งเนปาล

Nepal (เนปาล)

หลายคน คงเคยได้ยินเกี่ยวกับ การมีดวงตาเห็นธรรม ซึ่งหมายถึงการรู้แจ้งในสิ่งที่ถูกที่ควร แต่ทราบหรือไม่ว่า ไม่ใช่เพียงแค่คำอุปมา เพราะ ดวงตาเห็นธรรมขององค์พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น มีอยู่จริงๆที่ มหาเจดีย์โพธินาถ ศาสนาสถานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเนปาล

มหาเจดีย์โพธินาถ หรือพุทธนาถ (Boudhanath Stupa) เป็นสถูปที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ 8 กิโลเมตร ณ วัดสวะยัมภูนาถ (Swayambhunath) หรือที่นักท่องเที่ยวเรียกว่า วัดลิง เพราะมีลิงเยอะมาก สถูปเจดีย์นี้สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ ราวๆปี พ.ศ. 936 ทรงโดมแบบทิเบต แต่รอบเจดีย์ด้านล่าง รายล้อมด้วยเจดีย์เล็กๆทรงแบบฮินดู  บนมหาเจดีย์โพธินาถมีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า (Wisdom Eyes) รอบเจดีย์ทั้งสี่ทิศ

เชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระทิพยจักขุญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้เห็นแจ้ง อีกนัยหนึ่ง ก็เปรียบเทียบว่าเป็นสายพระเนตรของพระองค์ที่ทรงมองมาที่มวลมนุษย์ เพื่อเตือนให้มนุษย์ทั้งหลายทำความดี  ละเว้นความชั่ว บริเวณรอบวัดเป็นแหล่งชุมชนของชาวพุทธมหายานจากทิเบตที่อพยพเข้ามาตั้งรกราก เมื่อปีพ.ศ. 2502  ใช้ชีวิตผสมผสานสองวัฒนธรรมอย่างลงตัว ย่านชุมชนแห่งนี้จะเต็มไปด้วยร้านรวงขายของที่ระลึกขากทิเบตมากมาย เช่น หินสี กำไลหิน กำยานหอม และ มีตึกสีสันสดใส สร้างแบบสถาปัตยกรรมฮินดูกับทิเบต เห็นแล้วอดจะเก็บภาพเป็นที่ระลึกกลับบ้านไม่ได้

สิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อมาถึงที่นี่ คือ การมาหมุนกงล้อแห่งมนตรา ตามความเชื่อของคนที่นี่ว่าจะนำพาสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตและนำพาแต่สิ่งดีๆเข้ามา

มหาเจดีย์โพธินาถ ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกกับองค์การยูเนสโกในปีพ.ศ. 2522

การเดินทางมาที่มหาเจดีย์โพธินาถ โดยรถประจำทางอาจจะไม่สะดวกสบายนัก เพราะระบบขนส่งสาธารณะของเนปาลยังไม่พัฒนามากพอสำหรับทางที่เป็นถนนดิน ชัน เลียบภูเขา อีกทั้งประชากรที่เบียดเสียดบนรถเมล์อาจจะมีแกะและแพะร่วมด้วย แนะนำให้ใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถสามล้อในการเดินทางภายในเมืองจะสะดวกมากกว่า ราคาตามตกลงกัน

มหาเจดีย์โพธินาถ เปิดให้เข้าสักการะตลอด 24 ชั่วโมงและค่าเข้าชมสำหรับคนทั่วไป 400 รูปี หรือประมาณ 168 บาท


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system