มหาเจดีย์ชเวสิกอง ชัยชนะแห่งพุกาม

Myanmar - พม่า

หากถามถึง ความเกรียงไกรของอาณาจักรพม่าครั้งในอดีต เจดีย์ชเวสิกอง คงเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะที่ชัดเจนที่สุด ถึงแสนยานุภาพที่ปกคลุมทั่วดินแดนน้อยใหญ่ จนนับว่า เจดีย์ชเวสิกองเป็นศาสนสถาน 1 ใน 5 ที่สำคัญของพม่าเช่นกัน

มหาเจดีย์ชเวสิกอง (Shwesigon Paya) หมายถึง เจดีย์แห่งชัยชนะ สร้างโดย พระเจ้าอโนรธา มหาราชผู้รวบรวมอาณาจักรพม่าเป็นปึกแผ่น พระองค์รบชนะมีชัยเหนือพระเจ้ามนุหาแห่งเมืองมอญ พระเจ้าอโนรธาจีงได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า ถ้าช้างเผือกที่มีพระเขี้ยวแก้วซึ่งได้อัญเชิญมาจากศรีลังกาอยู่บนหลังนั้น คุกเข่าลงที่ใด จะสร้างเจดีย์ไว้ที่นั่น เจดีย์ชเวสิกองจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของพม่าที่มีเหนือเมืองมอญ

มหาเจดีย์ชเวสิกอง เป็นเจดีย์ศิลปะแบบมอญโบราณ แกะสลักลวดลายช่ออุบะดอกไม้และแถบคาด “รัดอก” เป็นแถบคาดรอบองค์ระฆัง องค์เจดีย์หุ้มด้วยทองคำแท้ ด้านในเจดีย์ นั้นบรรจุ พระเขี้ยวแก้วหรือพระทันตธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่กษัตริย์ศรีลังกาได้นำมาถวาย , พระธาตุกระดูกไหล่ ที่ได้นำมาจากเมืองศรีเกษตร และพระธาตุพระนลาฏ(กระดูกหน้าผาก)  ในส่วนบริเวณลานหน้าบันได ทางขึ้นสู่เจดีย์ทิศตะวันออก มีหลุมขนาดเล็ก เรียกว่า “หลุมสมดุลเจดีย์” ใส่น้ำไว้สำหรับนั่งคุกเข่ามองเงายอดเจดีย์ที่สะท้อนลงผิวน้ำ ช่างสมัยโบราณใช้ดูสมดุลไม่ให้เจดีย์เอียงขณะก่อสร้าง

การเดินทางในเมืองพุกามนั้น แนะนำให้ใช้รถแท็กซี่ เป็นทางเลือกหลัก เนื่องจากในพื้นที่ยังไม่มีบริการรถสาธารณะประเภทอื่นๆ ราคาตามที่ตกลงกับคนขับ หรือจะใช้บริการรถม้า เป็นอีกวิธีการเดินทางในเมืองพุกามที่ได้รับความนิยม สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศพื้นเมืองของชาวพุกาม

เจดีย์ชเวสิกองและโบราณสถานต่างๆในเขตเมืองเก่าพุกามเปิดทำการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีค่าบัตรเข้าชม 25,000 จ๊าด หรือ 570 บาท  ซึ่งบัตรมีจำหน่ายตามโรงแรมหรือที่พักขนาดใหญ่ในเมือง


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system