“เกาะนูซาเปอนีดา” ภาพมุมเดียวกัน ก่อนวิกฤตโควิด-19 กับภาพปัจจุบัน

Indonesia & Bali - อินโดนีเซียและบาหลี

ภาพนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากเดินทางถึงท่าเรือ เกาะนูซาเปอนีดา ทางตะวันออกเฉียงใต้ของบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2563

Nusa Penida in Denpasar on Indonesia’s resort island of Bali / AFP /

เปรียบเทียบกับภาพท่าเรือเดียวกันเมื่อวันที่ 8 มี.ค.2563