กรินเดิลวัลท์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Exclusive ยุโรปตะวันตก (Western Europe)

กรินเดิลวัลท์ (Grindelwald) เป็นหมู่บ้านในอำเภออินเทอร์ลาเคิน-โอเบอร์ฮาสลี ในรัฐแบร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,034 เหนือระดับน้ำทะเล ในที่ราบขนาดใหญ่ลึกเข้าไปในหุบเขาทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองอินเทอร์ลาเคินราว 20 กิโลเมตร

กรินเดิลวัลท์เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในฤดูหนาว


ชื่อหมู่บ้านนี้ปรากฏอยู่ในเอกสารเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1146 เมื่อพระเจ้าคอนราดที่ 2 แห่งเยอรมนีทรงอุทิศอาคารในกรินเดิลวัลท์ให้แก่อารามเมืองอินเทอร์ลาเคิน ภายในหมู่บ้านยังขุดพบเครื่องมือสมัยยุคหินใหม่ตลอดจนพบเหรียญโรมัน

 

กลาเซียเอ๊กซ์เพรส (Glacier Express, GEX) เป็นรถไฟท่องเที่ยวที่มีจุดหมายปลายทางคือกรินเดิลวัลท์

อ้างอิง
https://th.wikipedia.org/wiki/กรินเดิลวัลท์


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system