3 พิกัดวัดที่แชะได้ไม่เชย ที่ศรีสะเกษอีสานใต้บ้านเฮา

ศรีสะเกษ

ช่วงนี้ใครที่อยากไปทำบุญ และถือโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนด้วย แต่ยังไม่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอน วันนี้เรามีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศาสนสถานอิงประวัติศาสตร์ มาแนะนำ บอกก่อนเลยว่า สวยงามทุกพื้นที่ สามารถแชะอวดโซเชี่ยลได้ไม่มีเชย แถมเท่ห์เบาๆ กับเมืองเก่าอันทรงคุณค่าของอีสานใต้บ้านเฮา

วัดพระธาตุเรืองรอง

เป็นศาสนสถานที่สวยงามมีชื่อเสียงในอำเภอเมืองศรีสะเกษ ตั้งอยู่ในตำบลหญ้าปล้อง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525 เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสาริกธาตุ ให้เป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้าน นอกจากความงดงามของตัวอาคาร 6 ชั้น ที่ผสมผสานศิลปะอีสานใต้ 4 เผ่า คือ ลาว ส่วย เขมร และเยอ รวมไว้ด้วยกันแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์และสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมาย

โดยได้แบ่งตามสัดส่วนไปตามชั้นต่างๆ ดังนี้ ชั้นที่ 1 เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแสดงถึงวิถีชีวิตชาวอีสานใต้ 4 ผ่า รวมถึงหุ่นจำลองแสดง วัฒนธรรม ประเพณี ต่างๆ และยังใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอีกด้วย, ชั้นที่ 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณของชน 4 เผ่า ภาพสถานที่ท่องเที่ยว และเหตุการณ์ที่สำคัญในจังหวัดศรีสะเกษ, ชั้นที่ 4 เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ, ชั้นที่ 5 เป็นพื้นที่วิปัสสนากรรมฐาน, ชั้นที่ 6 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสาริกธาตุ (เส้นผมพระอรหันต์)

ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่อยู่ในบริเวณวัดสระกำแพงใหญ่ ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย มีลักษณะเป็นปราสาทหินโบราณสมัยขอมขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดและมีอายุยืนยาวกว่า 1,000 ปี ประกอบไปด้วย ปรางค์โบราณ 3 องค์บนฐานเดียวกัน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีปรางค์ประธานตั้งอยู่ตรงกลาง ด้านหน้าปรางค์ประธานมีวิหาร 2 หลังบนแท่นศิลาแลง

โบราณสถานทั้งหมดนี้ถูกล้อมรอบด้วยระเบียงคตซึ่งมีซุ้มประตูขนาดใหญ่ทั้ง 4 ด้าน ห่างออกไปทางทิศตะวันตกประมาณ 500 เมตร ในอดีตเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าขุดขึ้นเมื่อครั้งสร้างปราสาท ปัจจุบันไม่เหลือสภาพแล้ว

วัดศรีบึงบูรพ์

เป็นวัดที่สวยงามภายใต้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ตั้งอยู่บริเวณริมน้ำห้วยทับทัน ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ สร้างไว้ให้เป็นพุทธสถานมรดกอีสานใต้ ตามพระราชดำริของ พระอาจารย์ศรีจันทร์สาโร พระสงฆ์ที่ประชาชนศรัทธาเลื่อมใส และยังใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรภาวนาสำหรับพระสงฆ์

ภายในวัดมีพระอุโบสถ์สีทองโดดเด่นอยู่ริมห้วยทับทัน เป็นศิลปะสมัยอยุธยาผสมรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ภายในยังเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราชจำลององค์ที่ 2

นอกจากการเที่ยวชมความงามของศิลปะภายในวัดแล้ว ทัศนียภาพริมน้ำห้วยทับทันก็ยังมีบรรยากาศที่เงียบสงบน่าเที่ยวชมในยามเย็น บริเวณท่าน้ำมีบริการแพนำเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมทิวทัศน์ลำน้ำห้วยทับทัน


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com