3 ที่เที่ยวแหวกแนวในแคว้นกรุงศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

ใครที่คิดว่าจังหวัดอยุธยามีแต่วัดเก่าแก่ให้เที่ยวชม เราขอยืนยันว่าไม่จริงพร้อมกับหลักฐานแหล่งท่องเที่ยวที่แหวกแนวไปจากประวัติศาสตร์นิดหนึ่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เย็นตา สงบใจ และก็มีเรื่องราวของอดีตปนมานิดๆ คือดีงามทั้งสายบุญ สายประวัติศาสตร์และสายธรรมชาติกันเลยนาจา

วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

เป็นวัดงามที่ตั้งอยู่บนเกาะในจังหวัดอยุธยา ดังนั้นการเข้าถึงมีทางเดียวคือนั่งกระเช้าข้ามไป วัดนิเวศน์แห่งนี้เป็นวัดที่ออกแบบให้เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสวยงามโดดเด่นแต่อยู่ในวัดพุทธ จึงค่อนข้างแปลกและมีผู้คนมาเยี่ยมชมเยอะ

ความแปลกเหล่านี้สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนคนไทยได้เข้ามาเยี่ยมชมเนื่องจากไม่เคยในอารามอื่นๆ ส่วนความสวยงามข้างในนั้น 99 เปอร์เซ็นต์ ก็ยังเป็นศิลปะแบบตะวันตก แต่เป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธนฤมลธรรโมภาส เป็นพระพุทธรูปประธานของวัด และมีพระสาวกอีก 8 องค์อยู่ด้านใน

พระราชวังบางปะอิน

มีพื้นที่อยู่ในตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยพระเจ้าปราสาททอง ในอดีตใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อนสำหรับพระมหากษัตริย์ในกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องยาวนานจนกระทั่งเสียกรุงศรีให้แก่พม่า

พระราชวังบางประอินได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังจากถูกปล่อยรกร้างอยู่นาน โดยกวีเอกสุนทรภู่ในบทประพันธ์เรื่อง นิราศพระบาท และได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ โดยการสร้างสถานที่ต่างๆเพิ่มเติมได้แก่ พระตำหนัก และตำหนักต่างๆ

ปัจจุบันพระราชวังบางประอินได้เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมและต้องกายสุภาพเรียบร้อยเมื่ออยู่ในเขตพระราชวัง

หมู่บ้านญี่ปุ่น

เกิดขึ้นในสมัย สมเด็จพระมหาธรรมราชา หรือพระเจ้าทรงธรรม ในอดีตเป็นชุมชมเล็กๆอยู่รอบนอกเกาะเมืองอยุธยาดังเช่นชนชาติอื่นๆ ชุมชนญี่ปุ่นในสมัยนั้นมีผู้ปกครองชื่อ นางามาซะ ยามาดะ ผู้มีบทบาทสำคัญในเรื่องการค้าขายระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นและเป็นทหารอาสาที่มีมิตรไมตรีแน่นแฟ้นกับสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ภายหลังสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเสด็จสวรรคตเกิดการกบฏขึ้น ทำให้ยามาดะถูกส่งไปเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อง่ายต่อการแย่งชิงบัลลังก์ จากนั้นไม่นานหมู่บ้านญี่ปุ่นก็ถูกเผาทำลาย

ปัจจุบันหมู่บ้านญี่ปุ่นก็ยังอยู่ทีเดิม เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ที่จัดตั้งขึ้นโดยสมาคมไทย – ญี่ปุ่น เพื่อรำลึกถึงบุคคลที่มีความสำคัญและเป็นอนุสรณ์ของหมู่บ้านญี่ปุ่นในอดีต ภายในแบ่งออกเป็น 9 อาคารเพื่อจัดนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับญี่ปุ่นในสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมไปถึงหุ่นขี้ผึ้งของท้าวทองกีบม้า ราชินีแห่งขนมไทย ภายในบริเวณหมู่บ้านญี่ปุ่นร่มรื่นไปด้วยสวนและศาลาพักผ่อน จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทีน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยา

 


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com