​​​​​​​บขส.แน่น! วันหยุดยาววันแรก ผู้โดยสารใช้บริการ 62,359 คน รถ 4,437 เที่ยว

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(10 ธ.ค.63) นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาว 10-13 ธ.ค.63 บขส. ได้จัดรถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม, รถตู้) รวมกว่า 5,000-6,000 เที่ยว รองรับผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักรหรือหมอชิต 2, ถนนบรมราชชนนี, เอกมัย ) ได้ประมาณวันละ 100,000 คน
โดยผลการจัดรถโดยสารอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.63 พบว่า บขส. ได้จัดรถโดยสาร (รถ บขส. ,รถร่วม, รถตู้) จำนวน 4,437 เที่ยว มีผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร, ถนนบรมราชชนนี, เอกมัย ) จำนวน 62,359 คน

นายมาโนช กล่าวต่อว่า เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขณะใช้บริการที่สถานีขนส่ง และบนรถโดยสารตลอดการเดินทาง รวมทั้งให้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชันไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

หากผู้โดยสารมีอาการไข้ ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และมีประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ บขส. หรือบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ทันที สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชม. และสามารถจองตั๋วออนไลน์ล่วงหน้า 90 วัน ผ่านเว็บไซต์ www.transport.co.th หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋ว ของ บขส.

เครดิต https://www.dailynews.co.th/economic/811982


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com