เที่ยว-ชม โบสถ์แห่งหยดเลือด ประเทศรัสเซีย

ยุโรปตะวันออก (Eastern Europe)

โบสถ์แห่งหยดเลือด (Church of the Savior on the Spilled Blood) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย

โบสถ์แห่งหยดเลือดเป็นอดีตโบสถ์รัสเซียออร์โธดอกซ์ สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2426 ถึง พ.ศ. 2450 ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ฆราวาส

คริสตจักรถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ที่กลุ่มผู้นิยมลัทธิทางการเมืองลอบสังหารจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2424

คริสตจักรแห่งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากราชวงศ์โรมานอฟเพื่อเป็นเกียรติแก่อเล็กซานเดอร์ที่ 2 และคำต่อท้าย “หยดเลือด” หมายถึงการถูกลอบสังหารของจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 2 นั่นเอง

 

อ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_the_Savior_on_Blood


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com