เยือนถิ่นมุสลิมเมืองซีหนิง เที่ยวมัสยิดตงกวน เรียนรู้วัฒนธรรมชิงไห่

China (จีน)

ความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม ในแต่ละท้องที่มีความแตกต่างกัน ทั้งเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ก่อเกิดสถานที่อันน่าไปเยือนสักครั้ง เพื่อไปเรียนรู้และศึกษาวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น เหมือนกับเมืองซีหนิง มณฑลชิงไห่ แห่งนี้ได้ชื่อว่ามีคนนับถือศาสนาอิสลามมากทีเดียว จึงมีสถานที่สำคัญของชาวมุสลิมอย่างมัสยิดตงกวน และมัสยิดอื่นๆ มีการรวมเข้ากับศิลปะจีนได้อย่างลงตัว นอกจากใช้สำหรับการทำพิธีกรรมของพี่น้องชาวมุสลิม ยังกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ ชิงไห่ด้วย

มณฑลชิงไห่นั้น เป็นมณฑลที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม มีเมืองซีหนิงเป็นเมืองสำคัญ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแยงซีเกียง ฮวงโห และแม่น้ำโขง มีประชากรมุสลิมกว่า 700,000 กว่าคน ซึ่งส่วนมากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวหุย คาซัส และชาวซาลา

เป็นมณฑล ที่มีความหลากหลายทางศาสนา โดยมีศาสนาพุทธนิกายลามะ อิสลาม ศาสนาคริสต์ ส่งผลต่อการดำรงชีวิตในการประกอบอาชีพแตกต่างกันออกไปของชาวชิงไห่

รวมทั้งชิงไห่แห่งนี้ ยังเป็นเหมือนทางสายไหมเดินทางโดยม้า เพื่อผ่านไปขายชายังทิเบต เนปาล และอินเดีย เรียกว่าทาง Tangbo ในอดีตสมัยราชวงศ์ถังมีชน 3 กลุ่มในมณฑลนี้ และได้แผ่ขยายอิทธิพลไปทางตะวันตกของจีน และตะวันออกกลาง บางครั้งมีการทำสงครามกันเองด้วย ที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต จึงกลายเป็นฐานทัพของชาวเชื้อสายอิหร่านชื่อว่าชน Dashi ภัยสงครามทำให้ช่องทางการเดินทางไม่สะดวกเท่าไรนัก


ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของชิงไห่ จึงมีคนต้องการครอบครองพื้นที่นี้ สงครามจึงเกิดขึ้น เนื่องจากมณฑลนี้ มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ มีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ ของป่ามีค่ามากมายกว่า 1,000 ชนิด สามารถนำมาใช้ในด้านยารักษาโรค แหล่งรวมแร่ธาตุสำคัญทางเศรษฐกิจ จึงได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งขุมทรัพย์ต่าง ๆ ดึงดูดให้มีคนอยากเข้ามาครอบครอง

ทำให้มณฑลแห่งนี้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ และศาสนาอีกแห่งหนึ่งในจีน รวมถึงชาวมุสลิมจำนวนมาก และได้สร้างมัสยิดตงกวนเพื่อการดำรงชีวิต ในทางวัฒนธรรมความเชื่อของตนเอง

มัสยิดตงกวน (Xining Dongguan Mosque: 东关清 真大寺) เป็นมัสยิดที่ใหญ่สุดในมณฑลชิงไห่ อยู่ที่ถนน Dongguan สร้างเมื่อปี ค.ศ.1380 มีประวัติศาสตร์มากว่า 900 ปี ผ่านการการบูรณะใหม่แล้วหลายครั้ง เป็นมัสยิดที่สวยงามแปลกตาอีกแห่งในโลก เพราะผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมจีน อาหรับและยุโรปมารวมไว้ที่เดียวกัน มีประชาชนมาทำกิจกรรมทางศาสนาของชาวมุสลิมกว่าวันละ 7,000 ราย ส่วนในวันศุกร์มีคนมากถึง 20,000 คนเลยทีเดียว ทำให้พื้นที่กว่า 6,000 ตารางเมตร ดูแคบไปถนัดตา ปัจจุบันนี้ยังใช้เป็นศูนย์กลางการศึกษาศาสนาอิสลาม ของประชาชนในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนด้วย

ภาพที่คุณจะได้เห็นคือ มัสยิดอันแปลกตาทางสถาปัตยกรรม และภาพการแต่งกายของประชาชนชายชาวหุยด้วยหมวกกะปิเยาะห์สีขาวและดำ บางทีใช้จำนวนเหลี่ยมของหมวก เพื่อบอกถึงสังกัดของตัวเอง ส่วนผู้หญิงชาวหุยจะให้ความสำคัญกับการแต่งกายมาก โดยหญิงสาวจะคลุมฮิญาบสีเขียว คนที่แต่งงานแล้วจะคลุมสีดำ ส่วนหญิงวันกลางคนและคนแก่จะคลุมฮิญาบสีขาว เป็นวัฒนธรรมอันงดงาม

นอกจากนั้นคุณยังจะได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องยารักษาโรคของชาวหุย การเพาะปลูก และการทำปศุสัตว์ของท้องถิ่น ที่สืบเนื่องกันมาอย่างยาวนานด้วย จึงเป็นสถานที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง ในการศึกษาวัฒนธรรมชาวมุสลิม ของประเทศจีนได้เป็นอย่างดี


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com