เที่ยว-ชม เมืองเลวี (Levi) สกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในฟินแลนด์

ยุโรปเหนือ (Northern Europe)

เมืองเลวี (Levi) ตั้งอยู่ในเขตแลปแลนด์ ประเทศฟินแลนด์ เป็นสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในฟินแลนด์

ยอดเขาเลวี อยู่ที่ระดับความสูง 531 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีลานสกี 43 แห่ง (มี 17 แห่งซึ่งมีไฟส่องสว่าง) และลิฟต์สกี 27 แห่ง

ทางลาดชันส่วนใหญ่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือนักสกีระดับกลาง แต่ยังมีเนินสีดำสามแห่งสำหรับนักสกีที่มีความเชี่ยวชาญ

ความลาดชันสูงสุดคือ 325 ม. และความชันที่ยาวที่สุดคือความยาว 2.1 กม. ลิฟต์สกีที่ยาวที่สุดมีความยาวประมาณ 1,636 เมตร

 

อ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Levi,_Finland


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com