เที่ยว-ชม เมืองเบรัต (Berat) ประเทศแอลเบเนีย

ยุโรปใต้ (Southern Europe)

เบรัต (Berat) เป็นเมืองหลวงของ Berat County ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศแอลเบเนีย

เบรัต ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ.2551 ประกอบด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมหลายแห่งที่สามารถอยู่ร่วมกันมาหลายศตวรรษ

 

 

 

 

อ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Berat


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com