เที่ยว-ชม เมืองเกิ่นเทอ ฉายาเมืองหลวงทางตะวันตก

Vietnam (เวียดนาม)

เกิ่นเทอ (Can Tho) เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของประเทศเวียดนามและเมืองใหญ่ที่สุดในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

เมืองเกิ่นเทอมีชื่อเสียงเรื่องตลาดน้ำ หมู่บ้านทำกระดาษสา และลำคลองท้องถิ่นที่สวยงาม

เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งใต้ของแม่น้ำเหิ่ว ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขง ห่างจากนครโฮจิมินห์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 169 กิโลเมตร

ในปี พ.ศ.2550 สะพานข้ามแม่น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งได้ถล่มลงมาระหว่างการก่อสร้าง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 50 ราย นับเป็นภัยพิบัติทางวิศวกรรมที่ร้ายแรงที่สุดของประเทศเวียดนาม

ในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการเปิดใช้ท่าอากาศยานนานาชาติเกิ่นเทอ

ชื่อเมืองเกิ่นเทอเป็นรูปย่อของคำว่า “เกิ่มทีซาง” (cầm thi giang) แปลว่า “แม่น้ำแห่งบทกวี”

นอกจากนี้ยังได้รับฉายาว่าเป็น “เมืองหลวงทางตะวันตก” (Tây Đô)

สภาพภูมิอากาศของเมืองเป็นแบบเขตร้อนและเขตมรสุม มีสองฤดู คือ ฤดูฝนที่เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน และฤดูแล้งที่เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายน

ข้อมูลอ้างอิง
https://th.wikipedia.org/wiki/เกิ่นเทอ


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com