เที่ยว-ชม เมืองนากาก็อต ประเทศเนปาล

Nepal (เนปาล)

เมืองนากาก็อต (Nagarkot) มีความสูง 2,195 เมตรจากระดับน้ำทะเล ห่างจากสนามบินนานาชาติกาฐมาณฑุ 28 กิโลเมตร

เมืองนากาก็อตถือเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในอำเภอบักตะปูร์ จากเมืองนี้สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นบนเทือกเขาหิมาลัยซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเนปาล

นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของหุบเขากาฐมาณฑุ ได้อีกด้วย

 

อ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Nagarkot


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com