เที่ยว-ชม เมืองทราไกร ประเทศลิทัวเนีย

ยุโรปเหนือ (Northern Europe)

ทราไกร (Trakai) ทางตะวันออกเฉียงใต้ของลิทัวเนีย ห่างจากเมืองหลวง Vilnius เพียง 25 กม. ริมทะเลสาบ Galve

ทราไกร เป็นเมืองประวัติศาสตร์เล็ก ๆ บนคาบสมุทรที่ล้อมรอบด้วยทะเลสาบและสวนธรรมชาติที่มีอาคารที่สวยงามราวกับปราสาทบนเกาะ

ทราไกเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศลิทัวเนีย

Karaites street

 

Trakai Castle

 

 

 

 

 

 

Galve Lake

 

Uzutrakis (Palace of the Graph Tyszkiewicz)


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com