เที่ยว-ชม เมืองซิกุลดา ประเทศลัตเวีย

ยุโรปเหนือ (Northern Europe)

เมืองซิกุลดา (Sigulda) เป็นเมืองในเขต Vidzeme ของลัตเวีย ห่างจากกรุงริกา 53 กิโลเมตร

หลังจากการฟื้นฟูเอกราชของลัตเวียในปี พ.ศ.2534 ได้มีการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อนุสรณ์สถานและสวนสาธารณะของ Sigulda รวมทั้งปรับปรุงภาคการท่องเที่ยวของเมือง

Sigulda bobsleigh, luge, and skeleton track


Aerodium Latvia


Gauja National Park


Gutmanis Cave


Sigulda Castle


Sigulda Medieval Castle


Turaida Castle

 

 

อ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Sigulda


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com