เที่ยว-ชม เมืองชโคดรา (Shkodër หรือ Shkodra) ประเทศแอลเบเนีย

ยุโรปใต้ (Southern Europe)

ชโคดรา ชโคดรา (Shkodër หรือ Shkodra) ตั้งอยู่ทางทางตอนเหนือของแอลเบเนีย ซึ่งเป็นพรหมแดนระหว่าง มอนเตเนโกร และ แอลเบเนีย

ชโคดราเป็นอีกหนึ่งในเมืองเก่าแก่ที่สุดของแอลเบเนีย ดินแดนสุดสวยงามที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำ 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำ Drini, แม่น้ำ Buna และแม่น้ำ Kiri

ปัจจุบันนับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญโดยเฉพาะปราสาทหิน Rozafa ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาทางทิศตะวันตกของเมือง

Rruga Kolë Idromeno

เครดิต : Katsiuba Volha / Shutterstock.com

เครดิต : Mitzo / Shutterstock.com

Rozafa Castle

Lake of Shkoder

 

 

Mosque of Ebu Beker

 

Delta of Drin


อ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Shkodër


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com