เที่ยว-ชม อารามมอนต์เซอร์รัต ประเทศสเปน

ยุโรปใต้ (Southern Europe)

อารามมอนต์เซอร์รัต (Abbey of Montserrat) หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ซานตามาเรียเดมอนต์เซอร์รัต” (Santa Maria de Montserrat Abbey) เป็นสำนักสงฆ์ของภาคีนักบุญเบเนดิกต์ที่ตั้งอยู่บนภูเขามอนต์เซอร์รัตใน Monistrol de Montserrat แคว้นคาตาโลเนีย ประเทศสเปน

ซานตามาเรียเดมอนต์เซอร์รัต มีความโดดเด่นในเรื่องการประดิษฐานรูปเคารพของพระแม่มารีแห่งมอนต์เซอร์รัต อารามแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 11 และสร้างขึ้นใหม่ระหว่างศตวรรษที่ 19 ถึง 20 และยังคงทำหน้าที่มาจนถึงทุกวันนี้โดยมีพระสงฆ์กว่า 70 รูป มีพระสงฆ์ประมาณ 80 รูปมาพำนักอยู่เสมอ

อารามอยู่ห่างจากบาร์เซโลนาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 48 กิโลเมตรและสามารถเข้าถึงได้โดยถนนรถไฟหรือเคเบิลคาร์ สถานีรถไฟของ Abbey ซึ่งดำเนินการโดย FGC เป็นสถานีปลายทางของทางรถไฟชั้นวางที่เชื่อมต่อกับ Monistrol และกระเช้าไฟฟ้าสองแห่งสายหนึ่งเชื่อมกับ Santa Cova (ศาลเจ้าและโบสถ์ที่อยู่ต่ำกว่าภูเขา) และอีกแห่งที่เชื่อมต่อกับทางลาดด้านบนของภูเขา

ที่ความสูง 1,236 เมตร (4,055 ฟุต) เหนือพื้นหุบเขามอนต์เซอร์รัตเป็นจุดที่สูงที่สุดของที่ราบลุ่มคาตาลันและตั้งอยู่ใจกลางเขตที่มีประชากรมากที่สุดของคาตาโลเนีย

Sant Jeroni ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของมอนต์เซอร์รัตสามารถเข้าถึงได้โดยทางเดินเท้าจากอาราม

จาก Sant Jeroni สามารถมองเห็นคาตาโลเนียได้เกือบทั้งหมดและในวันที่อากาศแจ่มใสจะมองเห็นเกาะมายอร์กา

 

อ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_de_Montserrat_Abbey


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com