เที่ยว-ชม หอคอยเอ็นโซล (N Seoul Tower)

Korea (เกาหลี)

หอคอยเอ็นโซล หรือ หอคอยโซล (N Seoul Tower, Seoul Tower) หรือชื่ออย่างเป็นทางการ คือ หอคอยวายทีเอ็นโซล (YTN Seoul Tower) เป็นหอคอยสำหรับชมเมือง ตั้งอยู่ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ หรือบางครั้งเรียก หอคอยนัมซัน (Namsan Tower) เพราะตั้งอยู่บนภูเขานัมซัน ใจกลางกรุงโซล

หอคอยเอ็นโซลเป็นหอคอยที่มีความสูงจากฐานประมาณ 236.7 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1969 เพื่อเป็นฐานส่งสัญญาณวิทยุและวิทยุโทรทัศน์แห่งแรกของกรุงโซล ซึ่งเป็นปัจจุบันเป็นฐานที่ส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ของหลายสถานี เช่น มุนฮวา, เคบีเอส, เอสบีเอส และเปิดให้เข้าชมเมื่อ ปี ค.ศ. 1980

เครดิตส: Sirichai Rattanaphanakul / Shutterstock.com

หอคอยแห่งนี้ได้รับว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งกรุงโซล เนื่องจากมึความสวยงามมาก ในตอนกลางคืน ทำให้เป็นที่สนใจทั้งผู้คนในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ขึ้นไปบนหอคอย เพื่อไปชมความสวยงาม ของกรุงโซลในยามค่ำคืน มีทั้งหอดูดาว มีภัตตาคาร มีร้านส่งเสริมการขายโสมของรัฐบาล

รวมถึงมีการคล้องแม่กุญแจเป็นจำนวนมากไว้กับรั้วเหล็กที่อยู่ทางด้านล่าง เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงความรัก ซึ่งมัคคุเทศก์เมื่อนำนักท่องเที่ยวมาเที่ยว ณ ที่แห่งนี้มักจะแนะนำให้ทำเช่นนั้น

อ้างอิง
https://th.wikipedia.org/wiki/หอคอยเอ็นโซล


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com