เที่ยว-ชม วัดแฮดง ยงกุงซา

Korea (เกาหลี)

วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวัดในอำเภอคีจัง ปูซาน ประเทศเกาหลีใต เดิมเรียกว่า วัดโบมุน ก่อตั้งโดยพระอาจารย์นาองเมื่อ ค.ศ. 1376 ตรงกับยุคโครยอ

วัดแห่งนี้ถูกทำลายลงหลังการบุกครองเกาหลีของญี่ปุ่น (ค.ศ. 1592–98) ก่อได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ช่วง ค.ศ. 1930 ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแฮดงยงกุงตั้งแต่ ค.ศ. 1974 เป็นต้นมา

วัดแฮดง ยงกุงซาถือเป็นวัดเพียงไม่กี่แห่งของประเทศเกาหลีใต้ที่สร้างอยู่ริมทะเล ทั้งยังตั้งอยู่ทางตะวันออกของปูซานใกล้กับหาดแฮอุนแด

วัดแห่งนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะวันวิสาขบูชา ซึ่งจะมีการประดับประดาไปด้วยโคมไฟกระดาษตระการตา

 

อ้างอิง
https://th.wikipedia.org/wiki/วัดแฮดงยงกุง


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com