เที่ยวเมืองหลวง กรุงทิมพู (Thimphu)

Bhutan (ภูฏาน)

กรุงทิมพู (Thimphu) มีชื่อเป็นทางการในภูฏานว่าตาชิโชซอง (Tashicho Dzong) เป็นเมืองหลวงของภูฏานตั้งแต่ พ.ศ. 2504 เริ่มแรกเป็นเพียงเมืองเล็ก ๆ ในสมัยซับดรุง นัมเกล เมื่อเป็นเมืองหลักจึงมีประชากรมากขึ้น


เมืองทิมพูตั้งอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำวัง เป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร ใช้ตำรวจจราจรโบกมือให้สัญญาณเท่านั้น

วัดตัมซู

วัดตัมซู (Tamchoe Monastery) หรือวัดเขายอดอาชา หากมองจากวัดนี้จะสามารถชมวิวแม่น้ำปาโรชูและแม่น้ำทิมพูชูบรรจบกันได้

โดยความน่าสนใจของวัดนี้ คือสะพานเหล็กที่ทอดยาวข้ามแม่น้ำไปยังวัด เป็นสะพานโซ่เหล็กที่ร้อยด้วยมือ

หลวงพ่อสัจธรรม

หลวงพ่อสัจธรรม (Buddha Dordenma Statue) เป็นพระศรีศากยมุนี ต้นแบบจากพระพุทธรูปพุทธคยา ประเทศอินเดีย หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์สูงกว่า 54 เมตร บริเวณโดยรอบยังมีพระพุทธรูปขนาดเล็กเรียงรายให้ได้สักการะอีก

จากจุดนี้จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองทิมพูได้อย่างกว้างขวาง

วัดชิมิ ลาคัง

วัดชิมิ ลาคัง (Chimi Lhakhang) แห่งเมืองพูนาคา ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของภูฏาน ถูกค้นพบในปี 1499 ถือเป็นวัดเก่าแก่ของภูฏาน

การเดินทางมาวัดชิมิ ลาคัง เราจะได้พบกับนาขั้นบันได และได้เดินลัดเลาะเส้นทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เข้าสู่วัดชิมิลาคัง

สำหรับใครที่มีบุตรยากแนะนำให้มาขอพรกับท่านลามะหรือพระชั้นผู้ใหญ่ของที่นี่ รับรองสมหวัง นอกจากนี้ยังสามารถขอพรให้มีคู่ครองได้อีกด้วย

ป้อมพูนาคาซอง

พูนาคาซอง (Punakha Dzong) เป็นป้อมปราการงดงามที่สุดประจำเมืองพูนาคา ก่อสร้างในปี 1637 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเก่าแก่

ป้อมพูนาคาซองตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโพและแม่น้ำโม เป็นสถาปัตยกรรมแบบทิเบตโดยแท้ แต่ตั้งอยู่ในภูฏาน


เมื่อก่อนเคยเป็นสถานที่ทำการของรัฐบาล ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นที่จำพรรษาของภิกษุสามเณร และที่แห่งนี้ในปี 2011 เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญอย่างพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์จิกมี่ อีกด้วย

ป้อมซิมโตคาซอง

ป้อมซิมโตคาซอง (Trongsa Dzong) เป็นป้อมปราการยุทธศาสตร์สำคัญแห่งแรกของภูฏานอยู่ในเมืองทิมพู ก่อสร้างขึ้นโดยท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล

จากป้อมนี้สามารถมองเห็นธรรมชาติแบบจัดเต็มเนื่องจากอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร

ข้อมูลอ้างอิง
https://th.wikipedia.org/wiki/ทิมพู


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com