เที่ยวเมืองพาโร

Bhutan (ภูฏาน)

เมืองพาโร (Paro) เป็นเมืองและที่ตั้งของอำเภอพาโรในหุบเขาพาโรของภูฏาน

 เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และอาคารทางประวัติศาสตร์มากมายกระจายอยู่ทั่วพื้นที่

นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสนามบินพาโรซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติแห่งเดียวของภูฏาน

วัด Paro Taktsang (Tiger’s Nest)

ประมาณ 10 กิโลเมตร นอกเมืองพาโร เป็นวัดและอาศรมของศาสนาพุทธ Paro Taktsang (Tiger’s Nest) ที่มีชื่อเสียง ชาวภูฏานเชื่อว่า Padmasambhava บินบนหลังเสือไปยังวัดนี้

การเดินทางไปยังอาราม Tiger’s Nest ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมง ทิวทัศน์อันงดงามของเมืองพาโรสามารถมองเห็นได้จากวัดนี้

ป้อมพาโร รินปุง ซอง (Paro Rinpung Dzong)

พาโร รินปุง ซอง (Paro Rinpung Dzong) ป้อมปราการสีขาวโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบภูฏานแท้ ๆ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1644 โดดเด่นเห็นชัดเจนเป็นแลนด์มาร์กสำคัญในเมืองพาโร

พาโร รินปุง ซอง ถูกยกให้เป็น “ป้อมอัญมณี” (The Fortress on the heap of Jewels)

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติภูฏาน (National Museum of Bhutan)

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ในป้อมตาซอง เมืองพาโร เดิมทีเคยเป็นหอสังเกตการณ์ในยุคโบราณ

ใยปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นสถานที่สำหรับรวบรวมงานศิลปะ และของเก่าแก่ของภูฏาน

ข้อมูลอ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Paro,_Bhutan


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com