เที่ยวเกาะไต้หวัน

Taiwan (ไต้หวัน)

เกาะไต้หวัน (Taiwan) เป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้จีนแผ่นดินใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันปกครองโดยสาธารณรัฐจีน แยกเป็นเอกเทศจากสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่ในทางการเมืองระหว่างประเทศ ถือว่าสาธารณรัฐจีนบนเกาะไต้หวันไม่ได้มีสถานะเป็นประเทศเอกราช แม้เรามักจะเรียกกันติดปากว่าประเทศไต้หวันก็ตาม

แต่เดิมเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกส แปลว่า “เกาะสวยงาม” เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม

ไต้หวันมีพื้นที่ประมาณ 36,000 ตารางกิโลเมตร ขนาดพื้นที่เล็กกว่าไทยประมาณ 14 เท่า ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ รวม 172 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดคือเกาะไต้หวันหรือเกาะฟอร์โมซา รองลงมาได้แก่เกาะเผิงหู (Penghu) จินเหมิน (Kinmen) และมาจู่ (Matsu)

ไต้หวันจัดได้ว่ามีทรัพยากรธรรมชาติน้อยมาก ที่สำคัญได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ หินปูน หินอ่อนและใยหิน, ในอดีตเคยมีแร่ทองคำ หยก ถ่านหิน แต่ปัจจุบันถูกขุดจนหมดแล้ว

เมืองหลวง: ไทเป (Taipei) เป็นศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ และการเงิน

เมืองท่า:

  • เกาสง (Kaohsiung) เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุด และเป็นเขตอุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมน้ำมัน อุตสาหกรรมต่อเรือ และอุตสาหกรรมประมง
  • จีหลง (Keelung) เป็นท่าเรือสำคัญทางภาคเหนือ

เมืองเศรษฐกิจสำคัญอื่นๆ:

  • ไทจง (Taichung) เป็นศูนย์รวมสินค้าบริการ (สปา, ร้านอาหาร) สินค้าเครื่องจักรกล, และเป็นท่าเรือสำคัญทางภาคกลาง
  • ซินจู๋ (Hsin Chu) เป็นเขตอุตสาหกรรมไฮเทค

Jiufen Old Street

 

 

Chiang Kai Shek Memorial Hall

 

 

Taiwan Lotus Pond’s Dragon and Tiger Pagodas

 

 

Pa Cien Pagoda , Nantou

 

Sun Moon Lake

 

 

Thousand Island Lake

 

Lantern Festival

 

อุโมงค์รถไฟสาย Pingxi Line

 

สะพานสาบรุ้ง (Rainbow Bridge)

 

Crescent Bridge

ไร่ชาเขียว , Jiaoxi, Yilan

 

ไร่ชาอู่หลง ,Alishan , Chiayi

 

ทุ่งข้าว , Chishang

 

Taroko National Park, Hualien

 

 

 

 

Yehliu Geopark Park

 

Heping Island coast

 

Lanyu island

 

Kaohsiung

อ้างอิง
https://th.wikipedia.org/wiki/ภูมิศาสตร์ไต้หวัน


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com