เช็กก่อนไป! ออกจาก “11 จังหวัด” เมื่อเดินทางเข้า “บุรีรัมย์” ต้องถูกกักตัว 14 วัน

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(2 ม.ค.64) กรมท่าอากาศยานขอแจ้งผู้โดยสารที่เดินทางเส้นทางกรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 ต้องตรวจคัดกรองโควิด-19 และกักตัว 14 วัน ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้โดยสารสามารถติดต่อการเลื่อน หรือ เปลี่ยนบัตรโดยสารได้ที่สายการบินนกแอร์ โทร 044-666721 สายการบินไทยแอร์เอเชีย โทร 044-634968

จากการประกาศคณะกรรมการกรมควบคุมโรคจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 32 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม มาตรการปฏิบัติตัวของผู้เดินทางจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย และผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 และต้องพำนักในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่4) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 5

โดยได้กล่าวถึงเงื่อนไขการเดินทางผ่านท่าอากาศยานบุรีรัมย์ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสีแดง ซึ่งประกอบด้วย 11 จังหวัด คือ

1.สมุทรสาคร
2.ระยอง
3.ชลบุรี
4.กทม.
5.นครปฐม
6.สมุทรปราการ
7.ตราด
8.สมุทรสงคราม
9.นนทบุรี
10.ปทุมธานี
11.จันทบุรี

ต้องมีการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน พร้อมข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.รายงานตัว กรอกแบบคำถามสุขภาพในแบบฟอร์ม ต.8 บร.ตามความเป็นจริง

2.ต้องกักตัว 14 วัน เว้นแต่กักตัวครบ 7 วันแล้ว และผลตรวจยืนยันว่าไม่ติดเชื้อ โดยผู้นั้นต้องออกค่าใช้จ่ายในการตรวจเอง

3.กักตัวในที่พักอาศัย หรือสถานที่ที่กำหนดให้ โดยห้ามออกนอกพื้นที่กักตัว หากมีอาการป่วยต้องแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อภายใน 3 ชั่วโมง


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com