เที่ยว-ชม เกาะ Maadhoo มัลดีฟส์

Maldives (มัลดีฟส์)

Maadhoo เป็นเกาะเล็กๆ ในมัลดีฟส์ ครั้งหนึ่งเคยเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในหมู่เกาะ South Male Atoll แต่ตอนนี้ถูกกัดเซาะไปมากแล้ว

Maadhoo ตั้งอยู่ใจกลางมัลดีฟส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ South Male Atoll ในเขตการปกครอง Kaafu

ข้อมูลอ้างอิง
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maadhoo_(Kaafu)


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com