เที่ยว-ชม เกาะฮูลฮูเล มัลดีฟส์

Maldives (มัลดีฟส์)

เกาะฮูลฮูเล (Hulhule Island) เป็นเกาะใน North Malé Atoll ของมัลดีฟส์ เป็นหนึ่งในเกาะที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงมาเลมากที่สุด ฮูลฮูเลถือเป็นเขตปกครองของมาเล่

เกาะฮูลฮูเลเป็นที่ตั้งของสนามบิน Velana International Airport

สะพาน Sinamalé ความยาว 2.1 กม. เชื่อมระหว่างเกาะกับมาเล่ สะพานที่มีช่องทางเดินรถสองช่องทางสำหรับรถจักรยานยนต์และคนเดินเท้า เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561


ข้อมูลอ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Hulhul%C3%A9_Island


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com