เที่ยว-ชม เกาะฮานิมาธู มัลดีฟส์

Maldives (มัลดีฟส์)

ฮานิมาธู (Hanimaadhoo) เป็นหนึ่งในหมู่เกาะที่อาศัยอยู่ในเขตการปกครอง Haa Dhaalu Atoll เกาะนี้อยู่ทางเหนือของเมืองมาเล่ เมืองหลวงของประเทศ ระยะทาง 288.84 กิโลเมตร

เกาะนี้เป็นที่ตั้งของสถานี Hanomaadhoo Meteorological Observatory เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การบิน เช่น การตรวจสอบความเข้มข้นของละอองลอยในชั้นบรรยากาศและปรากฏการณ์ Brown Cloud

เกาะนี้ได้รับการวางแผนให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการพัฒนาของจังหวัด Mathi-Uthuru

เกาะนี้เป็นที่ตั้งของสนามบิน Hanimaadhoo ซึ่งเป็นหนึ่งในสนามบินภายในประเทศไม่กี่แห่งของมัลดีฟส์

ข้อมูลอ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Hanimaadhoo_(Haa_Dhaalu_Atoll)


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com