เที่ยว-ชม เกาะพัตมอส (Patmos) ประเทศกรีซ

ยุโรปใต้ (Southern Europe)

พัตมอส (Patmos) เป็นเกาะเล็ก ๆ ของประเทศกรีซ ในทะเลอีเจียน หนึ่งในเกาะทางเหนือสุดของหมู่เกาะโดเดคะนีส มีพื้นที่ 34.05 ตร.กม.

เกาะพัตมอส มีชื่อเสียงจาก อารามแห่งนักบุญเซนต์จอห์น (Monastery of Saint John the Theologian) ซึ่งเป็นพระอารามในนิกายกรีกออร์ธอดอกซ์ (Greek Orthodox) ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนภูเขาเหนือตัวเมือง มองเห็นได้ชัดมาแต่ไกล

อารามแห่งนักบุญเซนต์จอห์นก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ.1631 มีความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นสถานที่นักบุญจอห์นได้เขียนพระคัมภีร์ของคริสต์ศาสนาเล่มสุดท้าย (The Island of Apocalypse)

ปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่แสวงบุญและเรียนรู้ของนิกายกรีกออร์โธดอกซ์และคริสเตียน ส่วนพระคัมภีร์นั้นได้เก็บรักษาไว้ที่ถ้ำแห่งวิวรณ์ (Cave of the Apocalypse)

ในปี .ศ. 2542 องค์การยูเนสโกได้รับรองให้ “เกาะพัตมอส” เป็นมรดกโลกร่วมกันกับ “อารามแห่งนักบุญเซนต์จอห์น”

ชุมชนหลักของเกาะพัตมอส คือเมือง Chora และ ท่าเรือ Skala ซึ่งเป็นท่าเรือการค้าเพียงแห่งเดียวของเกาะ

อารามแห่งนักบุญเซนต์จอห์น (Monastery of Saint John the Theologian)

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Patmos


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com