เที่ยว-ชม อุทยานแห่งชาติอูลูเติมบูรง (Ulu Temburong National Park)

Brunei (บรูไน)

อุทยานแห่งชาติอูลูเติมบูรง (Ulu Temburong National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นในบรูไนได้รับการคุ้มครองตั้งแต่ปี พ.ศ.2534

อุทยานแห่งนี้อยู่ในเขตเติมบูรง ทางตะวันออกของบรูไนและครอบคลุมพื้นที่ 550 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตป่าสงวนบาตูอาโปอิ

อุทยานแห่งนี้มีป่าที่ยังไม่ถูกทำลายและเป็นที่รู้จักกันในนาม “อัญมณีสีเขียวแห่งบรูไน” อธิบายว่าเป็น “ตัวอย่างที่ดีที่สุดของนโยบายการปกป้องป่าที่ประสบความสำเร็จของสุลต่าน” มีแม่น้ำสายหลักคือ Tembur

ข้อมูลอ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Ulu_Temburong_National_Park


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com