เที่ยว-ชม อาสนวิหารนีดารูส (Nidaros Cathedral) ทรอนด์ไฮม์ ประเทศนอร์เวย์

ยุโรปเหนือ (Northern Europe)

อาสนวิหารนีดารูส (Nidaros Cathedral) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนีเดลเวนในใจกลางย่านประวัติศาสตร์ของเมืองทรอนด์ไฮม์ นครทรอนด์ไฮม์, ประเทศนอร์เวย์ ถือเป็นอาสนวิหารยุคกลางที่อยู่เหนือสุดในโลก

อาสนวิหารนีดารูสเป็นสมบัติแห่งชาติของนอร์เวย์ด้วยสถาปัตยกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจและความเชื่อมโยงกับเซนต์โอลาฟ อดีตพระมหากษัตริย์และนักบุญองค์อุปถัมภ์ของประเทศ

อาสนวิหารนีดารูสสร้างขึ้นบนฐานของมหาวิหารสมัยศตวรรษที่ 11 โดยได้รับการขยายให้ใหญ่ขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของการแสวงบุญในศตวรรษต่อมา

ตามโบราณราชประเพณี อาสนวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกและพระราชพิธีพระบรมศพ


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com