เที่ยว-ชม อารามเมเทออรา (Meteora) อารามลอยฟ้าแห่งประเทศกรีซ

ยุโรปใต้ (Southern Europe)

เขาเมเทออรา (Meteora Rocks) เป็นแนวหินในภาคกลางของประเทศกรีซ และเป็นที่ตั้งของอารามเมเทออรา (Meteora) อารามที่ใหญ่ที่สุดและสร้างขึ้นมากที่สุดแห่งหนึ่ง ของศาสนจักรนิกายออร์ทอดอกซ์ (Orthodox Church)

นักท่องเที่ยวหลายคนเรียกว่า “อารามลอยฟ้า” หรือ “วิหารลอยฟ้า” โดยมีอารามที่ใหญ่ที่สุดในอารามทั้งหมด คือ อารามเมกาโล เมเทออรอน (Megalo Meteoron) อารามบางหลังอยู่สูงจากพื้นดินถึง 245 เมตร

เมเทออรา ถูกจัดให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมโดยองค์กรยูเนสโกในปี พ.ศ.2531 แต่เดิมอารามบนเขานี้มีถึง 24 แห่ง โดยแต่ละอารามจะมีความพิเศษแตกต่างกันไป แต่ปัจจุบันจะเหลือเพียง 6 แห่งเท่านั้นที่ยังมีคนอาศัยอยู่และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม

เมเทออรา เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง James Bond:For Your Eyes Only (1981) อีกด้วย แต่เดิมอารามบนเขานี้มีถึง 24 แห่ง โดยแต่ละอารามจะมีความพิเศษแตกต่างกันไป แต่ปัจจุบันจะเหลือเพียง 6 แห่งเท่านั้นที่ยังมีคนอาศัยอยู่และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม

 

อ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Meteora


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com