อันซีน จ. ตาก ดอยดินจี่ขุนเขาแห่งศรัทธา สักการบูชาพระธาตุหินกิ่ว         

ตาก

พระธาตุหินกิ่วดอยดินจี่ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สวยงาม และมหัศจรรย์ ตั้งอยู่บนภูเขาสูง ในจังหวัดตาก มีพื้นที่อยู่ในบ้านวังตะเคียน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด มีพระธาตุประดิษฐานอยู่ในสถูปเจดีย์ ชาวบ้านส่วนใหญ่เรียกว่า “พญาล่อง” มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงมอญสีทองขนาดกะทัดรัดตั้งอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่ที่กิ่วคอดบริเวณหน้าผาสูง จึงเป็นที่มาของชื่อพระธาตุหินกิ่ว ส่วนดอยดินจี่นั้น เรียกตามสภาพของหินที่อยู่บนดอยแห่งนี้ ที่มีทั้งสีน้ำตาลไหม้และบางแห่งเป็นสีดำ ซึ่งเกิดจากดินที่ถูกไฟไหม้ ซึ่งบางคนก็เรียก พระธาตุดอยหินกิ่ว หรือ เจดีย์หินพระอินทร์แขวน เนื่องจากมีลักษณะคล้าย พระธาตุอินทร์แขวนในประเทศพม่า

เครดิตภาพ: Dmitry Chulov / Shutterstock.com

พระธาตุหินกิ่วดอยดินจี่ มีตำนานเล่าต่อกันมาว่า ผู้สร้างเป็นชาวกะเหรี่ยง ชื่อนายพะส่วยจาพอ เป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก เจดีย์แห่งนี้สร้างในสมัยอังกฤษปกครองพม่า โดยนายพะส่วยจาพอได้บรรทุกเงินรูปีบนหลังช้างเพื่อมองหาสถานที่ก่อสร้างเจดีย์ถวายพุทธบูชา เมื่อเดินทางมาถึงดอยดินจี่ ได้แลเห็นหินก้อนใหญ่บริเวณหน้าผา มีลักษณะคล้ายพระธาตุอินทร์แขวนในเมืองมัณฑเลย์ ประเทศพม่า จึงตัดสินใจก่อสร้างเจดีย์ไว้บนยอดดอยดินจี่แล้วบรรจุพระบรมสาริกธาตุไว้ในเจดีย์ พร้อมด้วยพระพุทธรูปทองคำ 5 องค์

เครดิตภาพ: amnat30 / Shutterstock.com

นอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างที่อยู่บนดอยดินจี่แล้ว ทิวทัศน์ข้างบนที่งดงามยังเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธาเดินทางขึ้นไปเที่ยวชมอย่างไม่ขาดสายแม้จะต้องเดินไต่บันไดปูน 800 ขั้น ในระยะทางประมาณ 500 เมตร แต่เมื่อขึ้นไปถึงบนชะง่อนหินแล้วมองลองมาสามารถมองเห็นแม่น้ำเมยที่ไหลเข้าไปในประเทศพม่าได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงทัศนียภาพทางฝั่งพม่า ส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนดอยดินจี่ มีหลายอย่างที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวหมุนเวียนมาสักการบูชา มีรายละเอียดดังนี้

เครดิตภาพ: amnat30 / Shutterstock.com

พระพุทธรูปพระพักตร์งามภายในถ้ำฆ้องถ้ำกลอง เป็นถ้ำที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ที่สร้างแบบศิลปะพม่า มีพระพักตร์ที่งดงาม ในถ้ำแห่งนี้หากโยนหินเข้าไปในถ้ำเสียงก้อนหินที่กระทบกับผนังถ้ำสะท้อนกังวานคล้ายเสียงฆ้องเสียงกลอง จึงเป็นที่มาของชื่อถ้ำ ด้านหลังพระพุทธรูปเป็นถ้ำพญานาคที่มีปากถ้ำกว้างและค่อยๆเล็กลงไปจนเป็นรูเล็กไม่สามารถมุดเข้าไปได้ มีน้ำซึมตลอดปี

เครดิตภาพ: amnat30 / Shutterstock.com

พระธาตุหินกิ่ว อยู่บริเวณหน้าผาดอยดินจี่ มีลักษณะคล้ายพระธาตุอินทร์แขวนประเทศพม่า รอบองค์พระเจดีย์มีรูปปั้นเทพารักษ์ศิลปะพม่าอยู่หลายองค์

เจดีย์บรรจุพระบรมสาริกธาตุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนยอดดอยดินจี่ ที่บรรจุพระบรมสาริกธาตุ พระพุทธรูปทองคำ 5 องค์ ตามตำนานได้กล่าวไว้ นอกจากนี้ยังมีเหรียญตราและเงินรูปีอยู่ภายในอีกด้วย

รอยเท้าพระอรหันต์ เป็นรอยเท้าบนหิน สันนิษฐานว่าเป็นรอยเท้าของพระอรหันต์ ปัจจุบันชาวบ้านได้ทำตู้กระจำครอบรอยเท้านั้นไว้ป้องกันการชำรุดเสียหาย

เรือโบราณ 200 ปี เป็นเรือโบราณที่ชาวบ้านได้ทำการกู้ขึ้นมาจากแม่น้ำเมย ลักษณะเป็นเรือที่ขุดจากไม้ซุงทั้งต้น สันนิษฐานว่าเป็นเรือขนส่งสินค้าระหว่างสองฝั่งของแม่นำเมยและมีอายุประมาณ 200 ปี

พระพุทธรูปปางลีลา พระพุทธรูปขนาดใหญ่ ระหว่างทางขึ้นดอยดินจี่

เครดิตภาพปก: amnat30 / Shutterstock.com


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com