เที่ยว-ชม หมู่บ้านกลางน้ำ กัมปงไอเยอร์ (Kampong Ayer)

Brunei (บรูไน)

กัมปงไอเยอร์เป็นพื้นที่ตั้งถิ่นฐานทางประวัติศาสตร์ในบันดาร์เสรีเบกาวันซึ่งเป็นเมืองหลวงของบรูไน แท้จริงแล้วมีความหมายว่าหมู่บ้านกลางน้ำ (Kampung Air – ภาษามลายู)

 

กัมปงไอเยอร์ประกอบด้วยกลุ่มหมู่บ้านไม้ค้ำยันแบบดั้งเดิมที่สร้างขึ้นบนแม่น้ำบรูไน ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับปูซาตบันดาร์ในปัจจุบันหรือใจกลางเมือง

ดังนั้นจึงมักถูกขนานนามว่าเป็น “เวนิสตะวันออก” มาตั้งแต่อดีต

ข้อมูลอ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Kampong_Ayer


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com