ส่อง ของดีกำแพงเพชร 3 วัดโบราณ ยิ่งเก่า ยิ่งดัง

กำแพงเพชร

กำแพงเพชร เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางตอนบน อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 362 กิโลเมตร หากขับรถจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดกำแพงเพชร จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง กำแพงเพชรเป็นจังหวัดเล็กๆที่มีประชากรประมาณ 8 แสนกว่าคน หากใครที่เคยไปสัมผัสจังหวัดนี้แล้วจะรู้ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่เป็นธรรมชาติและวัดวาอารามสวยงาม สำหรับวันนี้เราจะพานักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการทำบุญ และชื่นชมความสวยงามของวัด มาเที่ยวชมวัดที่กำแพงเพชร หากใครอยากรู้ว่ามีความสวยงามแค่ไหน ตามมาดูกันเลยค่ะ

วัดเสด็จ

เครดิตภาพ: amnat30 / Shutterstock.com

ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นวัดมหานิกาย ที่เก่าแก่ไม่ปรากฏชื่อและหลักฐานว่าใครเป็นคนสร้างหรือสร้างในสมัยใด แต่มีการคะเนว่าเป็นวัดร่วมสมัยกับเมืองกำแพงเพชรโบราณและประชาชนร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นมา  สิ่งที่น่าสนใจของวัดเสด็จคือมีรอยพระพุทธบาทจำลองที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม และในปี พ.ศ. 2450 ได้มีการสร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทจำลองเอาไว้ ต่อมาได้มีการบูรณะอีกครั้งในปี พ.ศ. 2512 นอกจากนี้ยังเคยเป็นที่เก็บศิลาจารึกและตำนานพระเครื่อง

เครดิตภาพ: amnat30 / Shutterstock.com

ในอดีตวัดแห่งนี้ สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี วัดระฆัง พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จประพาส จึงทำให้หลักฐานต่างๆเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย รวมไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

วัดคูยาง

เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับการบูรณะจากชาวกะเหรี่ยง ตั้งอยู่ในตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร เดิมเป็นวัดเก่าแก่ที่ไม่ปรากฏหลักฐานใดๆทั้งสิ้น แต่มีการคะเนว่า สร้างมาแล้วไม่ต่ำกว่า 400 ปี ส่วนชื่อวัดคูยางนั้นเรียกตามประวัติที่เล่าสืบกันมาว่า มีชาวยาง หรือกะเหรี่ยงมาทำการบูรณะซ่อมแซมวัดแห่งนี้ โดยการขุดคูน้ำรอบ ๆ วัด ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า วัดคูยาง มาจนถึงปัจจุบัน

ภายในวัดมีพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูป”พระพุทธวชิรปราการ” ซึ่งเป็นนามที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ยังมีหอไตร ใต้ถุนยกสูงตั้งอยู่กลางน้ำ เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน วัดคูยางถือเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม และเป็นแหล่งเผยแพร่พุทธศาสนา เป็นสำนักศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร

วัดบาง

ตั้งอยู่ที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2420 เป็นวัดที่ตั้งใกล้กับคลองน้ำซึ่งแยกจากแม่น้ำปิงไปสู่หนองรี ซึ่งคลองแห่งนี้ชาวบ้านเรียกว่า บาง เมื่อสร้างวัดขึ้นมาใกล้บาง จึงเรียกกันว่า “วัดบาง” ส่วนภายในวัดมีบรรยากาศโล่งกว้าง มีอาคารเสนาสนะกระจายทั่ววัด โดยแยกเขตสังฆาวาสและพุทธาวาสออกไปอย่างชัดเจน บริเวณกลางวัดเป็นที่ตั้งของอุโบสถ มีหลวงพ่อสุโขทัยลักษณะงดงามประดิษฐานเป็นพระประธาน ด้านหลังอุโบสถเป็นมุขที่ล้อมรอบด้วยกระจกใส  ด้านข้างอุโบสถ เป็นพระวิหารหลวงพ่อเพชร ประดิษฐานหลวงพ่อเพชรเป็นพระประธาน ซึ่งมีอายุกว่า 800 ปี เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวกำแพงเพชร และเป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบเชียงแสน ปางมารวิชัย หาชมได้ยากในปัจจุบัน ซึ่งชาวกำแพงเพชรเชื่อว่า หากใครได้มาสักการบูชาก็จะร่ำรวย เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

เครดิตภาพปก: amnat30 / Shutterstock.com


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com