สุดยอดวัดโบราณที่คุณเห็น เป็นต้องอึ้ง ในจังหวัดเชียงใหม่

Exclusive เชียงใหม่

หากพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่ หลายคนคงนึกถึงบรรยากาศอันเหน็บหนาวและทะเลหมอกบนยอดดอยอย่างแน่นอน นอกจากธรรมชาติที่สะกดใจให้นักท่องเที่ยวหลายคนหลงเสน่ห์เมืองเชียงใหม่แล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่งที่บางคนอาจไม่รู้ว่างดงามและมีความสำคัญกับเมืองเชียงใหม่มากเพียงใด แหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นก็คือวัดโบราณที่ล้มลุกคลุกคลานคู่เมืองเชียงใหม่มาตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านนา วัดโบราณเหล่านี้ได้รับการบูรณะสืบทอดมาหลายรุ่น จนกลายมาเป็นโบราณสถานในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญและล้ำค่าของชาวเชียงใหม่ หากนักท่องเที่ยวท่านใดที่อยากมาสัมผัสความโบราณที่งดงามล้ำค่าของเมืองเชียงใหม่ วันนี้เรามีข้อมูลดีๆของวัดเหล่านั้นมาฝาก พร้อมแล้วตามมาดูกันเลยจ้า

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

ตั้งอยู่ที่ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐานเจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงประมาณ 80 เมตร ฐานสี่เหลี่ยม กว้างด้านละ 60  เมตร

แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าสร้างในปี พ.ศ. ใด แต่ก็มีการคะเนว่าสร้างในปีพุทธศักราช 1928 ถึง 1945 ภายในวัดมีการอัญเชิญพระแก้วมรกตลงมาประดิษฐาน

แต่เมื่อปี พ.ศ. 2088 มีการเกิดแผ่นดินไหวขึ้น ยอดเจดีย์จึงพังทลายลงมา ปัจจุบัน (พฤศจิกายน 2563) ยอดเจดีย์เหลือความสูงเพียง 40.8 เมตร หลังการบูรณะซ่อมแซม

นอกจากความเก่าแก่ของเจดีย์ใหญ่แล้ว ภายในวัดยังมีวิหารที่สร้างเมื่อปี พ.ศ.2471 โดยเจ้าแก้วนวรัฐ และอุโบสถหลังเก่า สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2426 รวมถึงเสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมือง ที่สร้างพร้อมเมืองเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ.1839 โดยพ่อขุนเม็งราย ประดิษฐานอยู่ในวิหารหลังเล็กๆทรงจตุรมุขภายในวัด

วัดอุโมงค์

ตั้งอยู่ที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ ที่สร้างขึ้นในสมัยพญามังราย หรือ ราวๆ พ.ศ.1839 ความเป็นเอกลักษณ์ของวัดอุโมงค์คือ อุโมงค์ที่มีลักษณะเป็นกำแพงปกคลุมไปด้วยมอส ทำให้ผู้มาเยือนสัมผัสได้ถึงความสงบ ร่มเย็น สมกับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอันลือชื่อ

ส่วนภายในนั้นเป็นทางเดินที่ทะลุหากันได้ มีช่องสำหรับวางประทีปเพื่อให้ความสว่างเป็นระยะ สำหรับพระสงฆ์เดินจงกรมข้างใน นอกจากนี้บนฝาผนังและเพดานยังมีภาพจิตรกรรมที่เก่าแก่ลวดลายดอกบัวและนกต่างๆ

ตามประวัติกล่าวว่าเป็นอุโมงค์ที่ พระเจ้ากือนา ทรงสร้างขึ้นเพื่อให้พระมหาเถระจันทร์ ใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐาน

ซึ่งด้านบนอุโมงค์ยังมีเจดีย์ทรงระฆังกลมเก่าแก่อายุกว่า 700 ปี ตั้งอยู่ เป็นหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจในวัดอุโมงค์ ส่วนจุดสำคัญอื่นๆได้แก่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ชมเศียรพระพุทธรูปสกุลช่างพะเยา,เสาอโศกจำลอง,หอธรรมโฆษณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของโบราณที่หาชมได้ยากมากในปัจจุบัน

วัดเชียงมั่น

ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นมายาวนานตั้งแต่สมัยล้านนาตอนต้น ถือเป็นพระอารามแห่งแรกที่พญามังรายทรงสร้างขึ้นภายในกำแพงเมืองเชียงใหม่ ภายในวัดเก็บรักษาโบราณวัตถุที่สำคัญคือ พระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว

เป็นศิลปะแบบล้านนาที่อัญเชิญมาจากเมืองหริภุญชัย ลำพูน และเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และอยู่คู่บ้านเมืองของเชียงใหม่มายาวนานนับ 100 ปี วัดเชียงมั่น

จึงเป็นวัดที่คนในพื้นที่ต่างให้ความเคารพนับถือและมักจะมาสักการะบูชาเพื่อเสริมความเป็นศิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว

วัดพันเตา

ตั้งอยู่ที่ตำบลพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างในพุทธศตวรรษที่ 21 โดดเด่นด้วยวิหารไม้สักทองทั้งหลัง ที่ยังคงสมบูรณ์และงดงามตามศิลปะเชียงแสน ภายในประดิษฐาน พระเจ้าพันเตา พระพุทธรูปศิลปะล้านนาเป็นพระประธาน

วิหารแห่งนี้แต่เดิมเป็น หอคำ หรือที่ประทับของพระเจ้ามโหตรประเทศ เจ้าหลวงองค์ที่ 5 ของเมืองเชียงใหม่ แต่ได้ถูกรื้อและถวายให้เป็นวิหารของวัดพันเตาในสมัย พระเจ้าอินทวิชชานนท์ หรือเจ้าหลวงองค์ที่ 7 นอกจากความงดงามของวิหารไม้สักทองแล้ว ยังมีธรรมาสน์โบราณที่ พระเจ้าอินทวิชชานนท์ ทรงสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีลักษณะคล้ายองค์ปราสาท งดงามอ่อนช้อย แสดงถึงความวิจิตรในงานฝีมือที่ละเอียดลออเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ด้านหลังพระวิหารยังมีพระเจดีย์ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยม เป็นเจดีย์องค์ประธานของวัด มีความเก่าแก่ งดงามและน่าสนใจไม่แพ้พระวิหารในวัดแห่งนี้เลย

 


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com