สายบุญรู้แล้วต้องไป เชียงใหม่กับ 4 วัดแจ่มใน อ.แม่แจ่ม

เชียงใหม่

ปัจจุบันการท่องเที่ยววัด เป็นกระแสนิยมอีกอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะวัดที่มีความเก่าแก่หรือมีความสวยงามก็จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปทำบุญ เป็นที่นิยมไม่แพ้แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติเลย สำหรับแหล่งท่องเที่ยววันนี้ เรากางโปรแกรมที่อำเภอแม่แจ่ม อำเภอที่ยืนหนึ่งในเรื่องความงามของธรรมชาติ แต่วันนี้เราจะมานำเสนอแม่แจ่มในแง่มุมประวัติศาสตร์ที่ใครๆอาจไม่เคยรู้ นั่นคือวัดงามต่างๆที่อยู่ในอำเภอแม่แจ่ม เผื่อนักท่องเที่ยวท่านใดเดินทางไปเที่ยวชมธรรมชาติที่อำเภอนี้ ก็สามารถแวะไปเยี่ยมชมสักการบูชาวัดสวยๆเหล่านี้ได้

วัดพุทธเอ้น

ตั้งอยู่ที่ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม เป็นวัดที่มีความสำคัญและเก่าแก่คู่บ้านเมืองมายาวนาน ตามประวัติกล่าวว่าก่อสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

จุดเด่นของวัดพุทธเอ้นที่เป็นที่รู้จักกันคือมีโบสถ์น้ำ ซึ่งถือเป็นโบราณสถานที่สำคัญจนได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร

รวมถึงภายในวัดยังมีบ่อน้ำพุเอ้น เป็นน้ำพุที่ผุดขึ้นมาจากผืนดิน ไหลเย็นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จผ่านมายังบริเวณนี้ ทรงตรัสเรียกหาพระอานนท์ ให้หาน้ำมาเสวยหลังจากนั้นทรงบ้วนพระโอษฐ์ลงไปจนกลายมาเป็นบ่อน้ำพุแห่งนี้นั่นเอง ชาวบ้านบริเวณนี้จึงถือว่าบ่อน้ำนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่หากใครอยากโชคดีหรือใครมีเคราะห์ร้ายให้นำน้ำจากบ่อน้ำพุกลับไปดื่ม จากเคราะห์ร้ายจะกลายเป็นดี

วัดยางหลวง

ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม โดยคำว่า ”ยาง” มาจากชื่อตามกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวกะเหรี่ยงที่สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา และถือเป็นวัดที่มีความเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมการสร้างตามแบบฉบับของล้านนา โดยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 24 จุดเด่นของวัดยางหลวงคือ กู่ปราสาท ที่ตั้งอยู่ทางด้านหลังพระประธานในวิหาร มีลักษณะเป็นประตูปกติธรรมดา ตกแต่งลวดลายตามสถาปัตยกรรมพม่าผสมกับล้านนา ชาวบ้านในพื้นที่ต่างให้ความเชื่อว่าเป็นประตูไปสู่สวรรค์

นอกจากนี้ภายในวัดยังจัดเทศกาลประจำปีคือจุลกฐิน ที่จัดขึ้นในช่วงฤดูฝนของทุกปี เป็นพิธีที่สะท้อนกลิ่นอายความเป็นล้านนาได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการทอผ้ารวมถึงการฟ้อนรำต่างๆ ให้ความสนุกสนานแก่ผู้มาเที่ยวชมเป็นอย่างมาก

วัดกองกาน

credit: Rbk365 / Shutterstock.com

ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม เป็นวัดที่ชาวอำเภอแม่แจ่มให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งคำว่า “กองกาน” เพี้ยนมาจากคำว่า ก๋องคาน ซึ่งในภาษาเหนือคือกองไม้คาน ในอดีตชาวบ้านมักจะเอาไม้มากองไว้เพื่อกราบไหว้บูชา

credit: Rbk365 / Shutterstock.com

ภายในวัดมีพระเจ้าตนหลวง เป็นพระพุทธรูปที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวแม่แจ่มมายาวนานหลายร้อยปี ในอดีตมีเรื่องเล่าว่า ในสมัยที่ค้นพบพระเจ้าตนหลวงนั้น หากใครได้มองตาต้องมีอันเป็นไป หลังจากนั้นไม่นานจึงได้มีการลงรักปิดทองและปิดดวงตาจริงเอาไว้เพื่อที่คนมากราบไว้จะได้สามารถมองเห็นดวงตาได้ โดยปัจจุบันพระเจ้าตนหลวงนั้นตั้งอยู่ภายในวิหารเป็นที่กราบไหว้บูชาของนักท่องเที่ยวรวมถึงชาวบ้านเพื่อขอความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว

วัดป่าแดด

ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม แม้จะเป็นวัดขนาดเล็ก แต่นับว่ามีความสำคัญที่อยู่คู่บ้านเมืองชาวแม่แจ่มมายาวนาน

credit: kwanchai / Shutterstock.com

จุดเด่นของวัดป่าแดดคือ ภายในวัดมีจิตรกรรมฝาผนังที่สะท้อนเล่าเรื่องราวต่างๆ ของชาวแม่แจ่มได้เป็นอย่างดี รวมถึงพุทธประวัติชาดกต่างๆอีกด้วย โดยที่ภาพวาดยังคงความสมบูรณ์ไว้จนถึงปัจจุบัน

credit: kwanchai / Shutterstock.com

นอกจากนี้จุดเด่นของวัดป่าแดดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือภายในวัดมีวิหารทรงล้านนา ถือเป็นสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ตามแบบฉบับของล้านนาที่ยังคงหลงเหลือไว้อยู่ครบสมบูรณ์ให้คนรุ่นหลังได้มากราบไหว้บูชา


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com