เที่ยว-ชม สะพานโซ่ “เซเชนยี” ประเทศฮังการี

ยุโรปตะวันออก (Eastern Europe)

สะพานโซ่เซเชนยี (Széchenyi Chain Bridge) เป็นสะพานลูกโซ่ที่ทอดข้ามแม่น้ำดานูบระหว่าง Buda และ Pest ทางฝั่งตะวันตกและตะวันออกของกรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของฮังการี

สะพานโซ่แห่งนี้ออกแบบโดยวิศวกรชาวอังกฤษ William Tierney Clark และสร้างโดย Adam Clark วิศวกรชาวสก็อต

สะพานโซ่เซเชนยี เป็นสะพานถาวรแห่งแรกข้ามแม่น้ำดานูบในฮังการี เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2392

สะพานนี้มีชื่อของ IstvánSzéchenyi ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักในการก่อสร้างติดอยู่ แต่โดยทั่วไปรู้จักกันในชื่อ สะพานโซ่ (Chain Bridge)

ในช่วงดำเนินการก่อสร้างถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมของโลกสมัยใหม่ โดยมีความสำคัญอย่างมากในชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเช่นเดียวกับสะพานบรูคลินในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

สะพานโซ่เซเชนยี กลายเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าการตื่นตัวของชาติและการเชื่อมโยงระหว่างตะวันออกและตะวันตก

อ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Széchenyi_Chain_Bridge


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com