เที่ยว-ชม สะพานโค้งแห่งบรูสิโอ สวิตเซอร์แลนด์

ยุโรปตะวันตก (Western Europe)

สะพานโค้งแห่งบรูสิโอ (Brusio spiral viaduct) เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2451 ออกแบบมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากทางลาดชัน โดยใช้หลักการไล่ระดับของทางรถไฟไม่ให้ชันเกิน 7%

สะพานโค้งแห่งบรูสิโอ เป็นสะพานโค้งในเส้นทางรถไฟ Bernina Express ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว

 ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com