เที่ยว-ชม สะพานชาลส์ ประเทศเช็กเกีย

ยุโรปตะวันออก (Eastern Europe)

สะพานชาลส์ (Charles Bridge) เป็นสะพานประวัติศาสตร์ ข้ามแม่น้ำวัลตาวา ในกรุงปราก ประเทศเช็กเกีย

เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.1900 ในพระบรมราชานุเคราะห์จากจักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ สร้างเสร็จเมื่อตอนเริ่มศตวรรษที่ 15

สะพานแห่งนี้สร้างแทนสะพานจูดิท ที่สร้างระหว่างปี พ.ศ. 1701 – 1715 ซึ่งได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในปี พ.ศ. 1885

แรกเริ่มใช้ชื่อว่า สะพานสโตน (Stone Bridge) หรือสะพานปราก (Prague Bridge) และมาเปลี่ยนชื่อมาเป็นสะพานชาลส์ ตั้งแต่ พ.ศ.2413

สะพานมีความยาว 621 เมตร และมีความกว้างเกือบ 10 เมตร สร้างตามแบบสะพานสโตนในเรเกนส์บูร์ก เป็นสะพานโค้งประกอบด้วยช่องโค้ง 16 ช่อง

อ้างอิง
https://th.wikipedia.org/wiki/สะพานชาลส์


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com