วันเดียวเที่ยวถึง นนทบุรีกับ 3 วัดใหญ่ สไตล์สายบุญ

นนทบุรี

นนทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง แม้จะเป็นเมืองเล็กๆ แต่กลับมีนักท่องเที่ยว คนแล้วคนเล่าแวะเวียนมาเที่ยวชมอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวน่าชมอีกหลายแห่ง ซึ่งวันนี้เรามีวัดเด่นดังที่งดงามและเก่าแก่ พร้อมกับประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมาฝากสายบุญ สายเที่ยว ให้ตระเวนขอพรและชื่นชมความงามกันให้จุใจไปเลย ว่าแล้วก็ตามมาดูชื่อเสียงเรียงนามของวัดดังในเมืองนนท์กันเลยค่ะ

วัดกู้

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังในจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่งดงามด้วยศิลปะแบบมอญ สร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี โดยพระยาเจ่งชาวมอญ

นอกจากนี้บริเวณหน้าวัดยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระมเหสีในรัชกาลที่ 5 คือเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุเรือพระที่นั่งล่มในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเหตุให้สิ้นพระชนม์ ซึ่งหลังจากพบพระศพแล้วได้อัญเชิญมาเก็บไว้ที่วัดกู้ชั่วคราว ก่อนจะอัญเชิญพระศพสู่พระบรมมหาราชวังต่อไป ส่วนซากเรือพระที่นั่งที่กู้ขึ้นมาได้ ได้นำมาเก็บไว้ด้านข้างวิหารในวัด

ส่วนสิ่งที่น่าสนใจอย่างอื่นภายในวัดได้แก่ วิหารโล่งประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ที่มีความยาว 33 เมตร, เรือพระที่นั่งที่อับปางของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา, ศาลสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา, พระตำหนักที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงเหตุการณ์เรือพระที่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาอับปาง

วัดชลอ


เครดิตภาพ: Copycat37 / Shutterstock.com

มีพื้นที่อยู่ในตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย เป็นศาสนสถานที่งดงามติดอันดับในจังหวัดนนทบุรี ตามหลักฐานของกรมการศาสนาปรากฏว่าสร้างประมาณปี พ.ศ. 2300 แต่ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง เดิม และยังมีสภาพที่ไม่สมบูรณ์ ต่อมาได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ตามลำดับ จนกลายเป็นวัดที่สวยงามและโด่งดังในปัจจุบัน ส่วนไฮไลท์เด่นของวัดคือโบสถ์หลังใหม่ที่สร้างที่ขึ้นในปี พ.ศ. 2526 โดยพระดำริของพระครูนนทปัญญาวิมล อดีตเจ้าอาวาสวัดชะลอ ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องการรักษาโรคไซนัส มีลักษณะเป็นเป็นโบสถ์เรือสุพรรณหงส์ที่งดงามมาก ประดิษฐานหลวงพ่อดำเป็นพระประธานอยู่ภายใน ควบคู่กับประโยชน์ใช้สอยในทางศาสนา

เครดิตภาพ: pornpoj / Shutterstock.com

ส่วนโบสถ์หลังเก่ายังคงรักษาไว้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดนนทบุรี มีลักษณะเป็นฐานอาคารแอ่นโค้ง หรือที่เรียกว่า ตกท้องสำเภา ซึ่งเป็นศิลปะที่นิยมในสมัยอยุธยา นอกจากนี้เสาธงขนาดใหญ่บริเวณตอนหน้าของโบสถ์ยังเป็นศิลปะที่พบเห็นในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ตลาดน้ำ วัดตะคียน

เครดิตภาพ: Bubbers BB / Shutterstock.com

เป็นแหล่งที่ได้รับความนิยมสูงทั้งคนในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เนื่องจากมีพื้นที่ใกล้กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในเขต ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย เป็นตลาดดั้งเดิมที่ยังคงคึกคักตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อยู่ในบริเวณวัดตะเคียน

เครดิตภาพ: Bubbers BB / Shutterstock.com

สิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวคือเป็นตลาดที่เกิดขึ้นด้วยความเกื้อหนุนส่งเสริมกันระหว่างชาวบ้านกับพระสงฆ์ ซึ่งหลวงปู่แย้มเจ้าอาวาสวัด ได้เปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านทำการค้าขายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนชาวบ้านก็คอยให้ความช่วยเหลือกิจการงานวัดเป็นอย่างดี ซึ่งในตลาดมีร้านรวงมากมาย ทั้งของใช้ ร้านอาหาร ตั้งอยู่บนบก ส่วนทางน้ำก็จะเป็นผลไม้จากไร่สวนของชาวบ้านล่องเรือมาขายให้ท่องเที่ยวได้เลือกซื้อกันอย่างเพลิดเพลิน นอกจากความสนุกจากการได้เที่ยวชมตลาดน้ำในยุคก่อนเก่าแล้ว ยังสามารถทำบุญในวัดได้อีกด้วย ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจได้แก่ พระอุโบสถหลังเก่า, มณฑปหลวงปู่แย้ม, ศาลเจ้าแม่ประกายทองประกายมาศ, ต้นตะเคียน, หลวงพ่อโต เป็นต้นิ


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com