เที่ยว-ชม วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันลม ฮ่องกง

Hongkong (ฮ่องกง)

วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) หรือวัดกังหันลม เป็นวัดที่อุทิศให้กับ แชกง (Che Kung) ซึ่งเป็นแม่ทัพในภาคใต้ ราชวงศ์ซ่ง (พ.ศ. 1127–1279) ในจีนโบราณ เชื่อกันว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะทำให้รัฐซ่งคงอยู่โดยการพาเจ้าชายปิงและน้องชายของพระองค์อพยพไปทางใต้

ในช่วงวันที่สองและสามของวันปีใหม่ทางจันทรคติมีผู้คนหลายพันคนไปที่วัดแห่งนี้เพื่อสักการะบูชา

ภายในวัดแชกงหมิ มีวงล้อแห่งโชคลาภซึ่งผู้บูชาเชื่อว่าจะทำให้โชคดีเมื่อหมุนครบสามครั้ง

อ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Che_Kung_Miu


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com