เที่ยว-ชม วัดหม่านโหมว ฮ่องกง

Hongkong (ฮ่องกง)

วัดหม่านโหมว (Man Mo Temple) เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง สร้างขึ้นในปี 1847 ในช่วงราชวงศ์ชิงโดยพ่อค้าชาวจีนที่ร่ำรวย

เครดิต : Piotr Kloska / Shutterstock.com

วัดหม่านโหมว สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าแห่งวรรณกรรม (“Man”) ถือพู่กันเขียน และ เทพเจ้าแห่งสงคราม (“Mo”) ถือดาบ

เครดิต : TEERASAK KHUNRACH / Shutterstock.com

นอกจากเป็นสถานที่สักการะบูชาแล้วยังเป็นศาลอนุญาโตตุลาการสำหรับข้อพิพาทในท้องถิ่นเมื่อความไว้วางใจระหว่างชาวจีนและชาวอาณานิคมลดน้อยลง

เครดิต : Jack Hong / Shutterstock.com

 


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com