เที่ยว-ชม วัดปศุปฏินาถ ประเทศเนปาล

Nepal (เนปาล)

ปศุปตินาถมนเทียร (Pashupatinath Temple) เป็นโบสถ์พราหมณ์ในประเทศเนปาล สร้างถวายพระปศุบดี ซึ่งเป็นเทพเจ้าประจำชาติเนปาล

เทวสถานนี้ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำพาคมตีทางด้านตะวันออกของกรุงกาฐมาณฑุ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหุบเขากาฐมาณฑุราว 5 กิโลเมตร

ชาวฮินดูถือว่าเทวสถานแห่งนี้เป็นเทวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่ง ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2522 มีเทศกาลสำคัญคือมหาศิวราตรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 700,000 คน ในแต่ละปี

 

อ้างอิง
https://th.wikipedia.org/wiki/ปศุปตินาถมนเทียร


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com