เที่ยว-ชม วัดบาลาฮี ประเทศเนปาล

Nepal (เนปาล)

วัดบาลาฮี (Barahi Temple) ตั้งอยู่ในเขต Kaski ของ Gandaki Zone ทางตะวันตกของเนปาล

วัดบาลาฮีตั้งอยู่ในเกาะเล็ก ๆ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลสาบเฟวา ในโปขระ

เครดิต: Rostasedlacek / Shutterstock.com

วัดบาลาฮีเป็นวิหารฮินดูของเทพธิดาทุรคา (บาราฮี) ผู้พิทักษ์เทพเจ้า วัดนี้ใช้สำหรับบูชาของชาวฮินดู

การเดินทางไปวัดนี้ เราต้องนั่งเรือจาก Lakeside

เครดิต: Fotos593 / Shutterstock.com

อ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Tal_Barahi_Temple


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com